H.H.第三世多杰羌佛教新聞報導

華府新聞日報:拿杵上座法會 高僧們出難題 羌佛解難單手提懸420磅金剛杵

華府新聞日報:拿杵上座法會 高僧們出難題 羌佛解難單手提懸420磅金剛杵第三世多杰羌佛, 聖蹟寺, 金剛大力王… 繼續閱讀 華府新聞日報:拿杵上座法會 高僧們出難題 羌佛解難單手提懸420磅金剛杵

H.H.第三世多杰羌佛教新聞報導

佛教佛學佛法正邪研討會評定:義雲高(H.H.第三世多杰羌佛)正宗佛法大師

佛教佛學佛法正邪研討會評定:義雲高(H.H.第三世多杰羌佛)正宗佛法大師 佛教佛學佛法正邪研討會評定:義雲高(… 繼續閱讀 佛教佛學佛法正邪研討會評定:義雲高(H.H.第三世多杰羌佛)正宗佛法大師

H.H.第三世多杰羌佛教新聞報導

「H.H.第三世多杰羌佛系列報導」過去被誣陷詐騙 如今假案真相大白 更加彰顯H.H.第三世多杰羌佛唯有利益眾生

  「H.H.第三世多杰羌佛系列報導」過去被誣陷詐騙   如今假案真相大白 更加… 繼續閱讀 「H.H.第三世多杰羌佛系列報導」過去被誣陷詐騙 如今假案真相大白 更加彰顯H.H.第三世多杰羌佛唯有利益眾生